78658 Zimmern ob Rottweil

DEUTSCHLAND

Josip Pravidur
Zadnje izmjene urađene:

30.08.2015 dodao novu podstranicu Radio - amterizam E72A Besim Mehić

15.10.2015 dodao novu podstranicu E74DO

31.10.2015 dodao dvije nove diplome kod E72A

04.11.2015 dodao nove slike na DJ0AH na novoj lokaciji kod Visokog

15.11.2015 dodao 5 novih slika na DJ0AH

21.01.2016 dodao podstranicu Planine u B i H sa 52 slike

12.03.2016 dodao podstranicu gradovi

25.05.2016 dodao 5 novih slika na stare radio-amaterske slike

29.05.2016 dodao 15 novih slika na stare radio-amaterske slike

02.07.2016 dodao 8 slika na Friedrischafen

26.08.2016 dodao diplomu kod E72A

20.10.2016. dodao 3 nove slike na DJ0AH

28.12.2016. dodao11 novih slika na 9A5BDE

06.02.2017 dodao novu podstranicu za odmor u Hrvatskoj i prevoz do tamo i nazad

12.02.2017 dodao novu podstranicu DH8GB Bernd Müller

05.06.2017 dodao 4 nove slike na DL6AZ

21.06.2017 napravio vise izmjena na E72A

Rođen sam 02.01.1946.god. u Konjicu, u ulici Braće Belša br. 9.

Osmogodišnju i srednju Ekonomsku školu, završio sam u Konjicu,

i Ekonomski fakultet u Sarajevu.

radio sam iz radio klubova:

YU4ABV Konjic

YU4AAB Bosanski Šamac

osobni pozivni znakovi su bili:

YU4VIS YU4IS T98J

a sad DL2MM

zašto ove slike na webu ?

u Konjicu sam rođen,

u Bosanskom Šamcu sam proveo 11 godina,

a radio-amaterizam je moj omiljeni hobi,

na Neretvi sam vozio kajak,

u mjestu Konstanz radio sam 12 godina,

ipak, slike su za nas, koji smo otišli daleko od zavičaja.